Agenda

Datum Tijd Omschrijving
18/05/2017 20:00 uur Opheffingsvergadering Bewonerplatform en vereniging De Steenen Poort. Zie nieuwsbrief.
     
29/01/2015   Start verkoop van de 14 koopwoningen in Steenen Poort Oost. Zie www.parkzichtsteenenpoort.nl/woningen/
     
15/01/2015 15:30 uur Ceremonie ter gelegenheid van de officiŽle start van de bouw van de Villiawijk. Klik hier om aan te melden.
     
27/11/2014 20:00 uur Informatieavond van de gemeente over de invulling van het westelijk deel. In de Montessorischool. Zie presentaties.
     
06/10/2014 07:00 Start eerste werkzaamheden Steenen Poort Oost. Zie nieuwsbrief van de gemeente.
     
14/07/2014 20:00 Informatieavond verkaveling de Steenen Poort-West. Zie verslag en presentatie.
     
17/05/2014 11:00 uur Start verkoop van de eerste woningen van het Villapark de Steenen Poort (oostelijk deel)
Vanaf 8:00 uur wordt een tent opgebouwd op het handbalveld.
     
03/02/2014 20:00 uur Overleg Platform Steenen Poort, stedenbouwkundigen en gemeente
     
16/01/2014 20:00 uur Speciale bijeenkomst met de gemeente voor bewoners van de Daalderslag en het apartementsgebouw. Zie verslag.
     
30/10/2013 19:30 uur Informatieavond van de projectontwikkelaar voor geÔnteresseerden in Villapark de Steenen Poort. Lokatie: De Roskam.
     
08/10/2013 20:00 uur Vaststellen bestemmingsplan De Steenen Poort in de Raadsvergadering.
     
16/05/2013 20:00 uur Informatiebijeenkomst van de gemeente, in de Montessorischool aan de Vikingenpoort. Zie uitnodiging en agenda.
     
15/04/2013 20:00 uur Informatiebijeenkomst van het Bewonersplatform De Steenen Poort op de Montessorischool, Vikingenpoort 30. Zie presentatie.
     
27/03/2013   Overleg Bewonersplatform en gemeente over ontwerpbestemmingsplan de Steenen Poort, Zie verslag.
     
17/12/2012   Aanvang sloop kleedruimtes Stenen Poort. Zie bericht van de gemeente.
     
20/11/2012 19:30 uur Inloopavond in zaal 0.42 van het gemeentehuis voor vragen en opmerkingen over de proefverkaveling.
25/10/2012 20:00 uur Informatieavond van de gemeente in de Montessorischool aan de Vikingenpoort. Wethouder van Dalen zal bij deze avond aanwezig zijn.
     
02/04/2012  07:00 uur Start proefsleuvenonderzoek: Zie bericht van de gemeente.
     
11/01/2012 20:00 uur Informatieavond over de herontwikkeling van het sportcomplex de Stenen Poort tot een woonwijk.
Zie uitnodiging van de gemeente
     
18/10/2011 15:00 uur Groenschouw Stenen Poort met de wethouder, projectleider en beleidsmedewerker groenbeheer.
Zie officiŽle mededeling van de gemeente.
10/10/2011 20:00 uur Bewonersbijeenkomst in de Montessorischool (initiatief van de gemeente, zie uitnodiging)
21/09/2011 20:30 uur Gesprek met de projectleider, Hans Mieras
20/09/2001 20:00 uur Debatraad
19/09/2001 19:30 uur Voorlichting politieke partijen door het Bewonersplatform
13/09/2011 20:30 uur Overleg met de stichting Eco Wijk (klik hier voor een verslag)
06/09/2011 20:00 uur Ronde Tafel Gesprek met de gemeenteraad over de Steenen Poort (klik hier voor een verslag)
30/08/2011 20:30 uur Voorbereiding Ronde Tafel Gesprek
06/06/2011 20:00 uur Starbijeenkomst Bewonersplatform De Steenen Poort in het clubhuis van de Handbalvereniging Houten (HvH).
Klik hier voor de presentaties.
Klik hier voor een uitgebreid verslag.
16/05/2011 09:00 uur Gesprek met wethouder Van Dalen
12/05/2011 20:30 uur Interview met het AD/Utrechts Nieuwsblad.  Klik hier voor het artikel
11/05/2011 20:30 uur Voorbereiding Startbijeenkomst
09/05/2011 23:00 uur Sluiting enquÍte
13/04/2011 20:30 uur 3de bijeenkomst bewonersplatform
23/03/2011 20:30 uur 2de bijeenkomst bewonersplatform
02/03/2011 20:30 uur 1de bijeenkomst bewonersplatform

 © BPDSP 2017