Documenten van de gemeente

Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties Houten-Noord  16 Kb   
Cultuurhistorische Quickscan  9 Kb   
Nieuwsbrief Gemeente 17-07-2013 163 Kb Over archeologie en projectontwikkelaar
Analyse verkeerstellingen Stenen Poort 484 Kb  
Raadsvoorstel veranderlocaties Houten Noord 90 Kb  
Kwaliteitsleidraad veranderlocaties Houten Noord 2,5 Mb Zie ook samenvatting via het menu links
Kwaliteitsleidraad veranderlocaties (bijlage) 0,4 Mb Zie ook samenvatting via het menu links
Cultuurhistorische quickscan 56 Mb Zie ook samenvatting via het menu links
Amendement CDA VVD SGP 72 Kb Zie ook het Beeldverslag van de raadsvergadering (punt 9)
Presentatie van wethouder van Dalen op Startbijeenkomst 0,2 Mb  
Raadsvoorstel Herontwikkeling de Stenen Poort 64 Kb Zie ook Ronde tafel Gesprek 6 september 2011
Projectopdracht stepo v1.2 180 Kb  
Projectplan stepo fase 1 v1.1 61 Kb  
Planning stenen poort aug2011.pdf 14 Kb  
Nota zienswijzen bestemminsplan De Steenen Poort 6 Mb  
Raadsvoorstel 2013-060 best.plan De Steenen Poort 3 MB  
Memo geluidshinder bestemmingsplan De Steenen Poort 2 Mb  
Amendement Groen Links op raadsbesluit bestemmingsplan De Steenen Poort 1 Mb  
Brief vaststelling bestemmingsplan De Steenen Poort 519 Kb  

 

  BPDSP 2017