Bewonersenquêtes

Enquête - 2011

In de periode van 18 april tot 14 mei 2011 is onder de omwonenden van de veranderlocatie een enquête gehouden. Het doel van deze enquête was inventarisatie van:

  • wensen van de omwonenden
  • het draagvlak van het platform onder de omwonenden
  • aanwezigheid van kennis en expertise onder de omwonenden

Uitslag van de enquête 2011

 

Enquête - 2015

In de periode van 12 maart tot 5 april 2015 wordt onder de leden van de vereniging Bewonersplatform De Steenen Poort een enquête gehouden. Met deze enquête willen we inzicht krijgen in de meningen en ideeën van de leden van de vereniging voor de korte termijn en de langere termijn ten aanzien van de rol van de vereniging.

Ga naar de vragen van de enquête 2015

 

 © BPDSP 2017