Bewonersenquête - Uitslag

In de periode van 18 april tot 14 mei 2011 is onder de omwonenden van de veranderlocatie een enquête gehouden. Het doel van deze enquête was inventarisatie van:

 • wensen van de omwonenden
 • het draagvlak van het platform onder de omwonenden
 • aanwezigheid van kennis en expertise onder de omwonenden

De tabel hieronder geeft de respons weer.

Straat Brieven Reacties Respons
Daalderslag/Grootslag 31 17 55%
Vikingenpoort 27 13 48%
Warinenpoort/Chamavenpoort 18 17 94%
Anoniem   1  
Totaal 76 48 63%

In het volgende overzicht is de verdeling van het belang weergegeven. 6 is heel belangrijk, 2 is heel onbelangrijk. De blauwe bolletjes zijn de gemiddelden en de streepjes geven de spreiding in de antwoorden aan.

Hieronder is aangegeven hoeveel 'PRIO' vinkjes per vraag zijn ingevuld, gesorteerd op aantal.

Conluderend zijn dit de belangrijkste punten voor de omwonenden:

 1. RA: Behoud van het groene karakter
 2. FA: Alleen laagbouw
 3. RA: Behoud van het open karakter
   
 4. RA: Behoud van bestaande bomen en groenvoorziening
 5. MA: Vermindering van geluidsoverlast (A27, Rondweg)
 6. VA: Inrichting waarin auto ‘te gast’ is
 7. VA: Gelijkmatige verdeling van verkeer over inprikkers
 8. RA: Behoud van bestaande paden en wegenstructuur
 9. FA: Alleen woningen

Over het draagvlag is het volgende ingevuld:

Ik vind het belangrijk dat: Ja Nee Geen mening
Bewoners zich organiseren 46 0 2
Bewoners met een eenduidig en eensgezind geluid communiceren 44 0 4
Een kleine groep alle bewoners vertegenwoordigd 41 4 3
Ik wil wel een bijdrage leveren 14 19 13

Onder de omwonenden bleek expertise te bestaan op het gebied van ruimtelijke ordening en politiek.

 

Klik hier als u de vragen van de enquête wilt zien. De enquête kan niet meer worden ingevuld.

 © BPDSP 2017