Home page

   

De gemeente Houten heeft de sportverenigingen op het sportpark De Steenen Poort verplaatst naar de Meerpaal. Op de vrijgekomen locatie zijn twee woonwijken en een park gerealiseerd. Deze herinrichting heeft gevolgen voor de bewoners van de directe omgeving van sportpark De Steenen Poort. Het was belangrijk om als buurtbewoners zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk bij de gemeentelijke plannen betrokken te zijn. Daarom heeft een aantal buurtbewoners het initiatief genomen voor het “Bewonersplatform De Steenen Poort”. Het bewonersplatform de Steenen Poort is een gesprekspartner geweest namens de omwonenden van de veranderlocatie De Steenen Poort. Zo konden we als omwonenden in overleg treden met de gemeente Houten en en de projectontwikkelaar (Roosdom Tijhuis) om invloed uit te oefenen op de herindeling.

Opheffing Bewonersplatform en Vereninging

De werkzaamheden rondom de nieuwbouwlocatie zijn inmiddels afgerond. Reden om een keuze te maken over het vervolg van het bewonersplatform en de daaraan gelieerde vereniging. Op grond van de resultaten van de enquête welke wij in 2015 onder de leden van de vereniging hebben gehouden, hebben we besloten om de vereniging op te heffen. De leden van de vereniging en de omwonenden zijn middels deze nieuwsbrief van de opheffing op de hoogte gesteld.

Het Bewonersplatform de Steenen Poort bestond uit:

  • Geert van Rooijen
  • Gerard van Westrienen
  • Harry van der Graaf
  • Herman Hendriks
  • Jaap Boumans
  • Marc Boogmans
  • Marcel Odijk
  • Toon van Nuland

Warinenpoort 90
Warinenpoort 52
Grootslag 61
Daalderslag 41
Vikingenpoort 63
Warinenpoort 74
Daalderslag 47
Warinenpoort 70

 

Voor informatie kunt u niet meer mailen naar het Bewonersplatform De Steenen Poort.
Deze website zal begin 2018 verdwijnen.
Het Twitter account van het Bewonersplatform De Steenen Poort is opgeheven.

 © BPDSP 2017