Het bewonersplatform De Steenen Poort in de pers

Verkaveling Steenen Poort Westelijk 't Groentje 15 oktober 2014

Verkaveling De Steenen Poort West

HOUTEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 oktober de verkaveling voor het gebied De Steenen Poort, het westelijk gedeelte vastgesteld.
   
't Groentje 15 oktober 2014(Houten Aktueel)

Verkaveling De Steenen Poort West

Op 7 oktober heeft het college van b. en w. de verkaveling voor De Steenen Poort West vastgesteld. Met de vaststelling is dit deel van de planontwikkeling afgerond.
   
De Steenen Poort 't Groentje 12 maart 2014

Overeenkomst voor 100 woningen in de Steenen Poort

HOUTEN - De gemeente Houten heeft een overeenkomst gesloten met Bouwfonds en Roosdom Tijhuis over de ontwikkeling van de Steenen Poort.
   
Trefpunt 16 oktober 2013 Trefpunt 16 oktober 2013

Plan De Steenen Poort

In de gemeenteraad van vorige week werd het bestemmingsplan van de Steenen Poort definitief vastgesteld.
   
't Groentje 29 mei 2013

Denk mee over wonen in Villapark de Steenen Poort (advertikel)

HOUTEN- Hoe zou u willen wonen op één van de mooiste plekjes in het Oude Dorp van Houten?.
   
Trefpunt 22 mei 2013

Wonen in rust

Nu de sportvelden naar de Meerpaal verhuizen, verrijzen straks twee nieuwe buurten in de Steenen Poort, van elkaar gescheiden door een park.
   
't Groentje 2 mei 2013

Proefverkaveling herontwikkeling Stenen Poort Oost vastgesteld

Zorgen over ontwikkeling Stenen Poort West
   
Proefverkaveling Stenen Poort Oost naar de gemeenteraad 't Groentje 20 maart 2013

Proefverkaveling Stenen Poort Oost naar de gemeenteraad

Nu de sportvelden aan de Meerpaal hun voltooiing naderen wordt er door de gemeente hard gewerkt aan de herontwikkeling van de oude locatie, De Stenen Poort...
   
Op pad met Kees van Dalen Trefpunt 19 september 2012

Op pad met Kees van Dalen: 'samenwerken met bewoners'

Meer dan twee jaar zitten de Houtense wethouders op hun post. Samen met Omroep Houten en Trefpunt Houten fietsen de wethouders door de gemeente...
   
Romeinse sporen onder Stenen Poort AD/Utrechts Nieuwsblad 12 juni 2012

Nader onderzoek bodem - Romeinse sporen onder Stenen Poort in Houten

HOUTEN - Bij de Stenen Port in Houten is binnenkort alles anders: sportcomplex wordt woonwijk. Daarop vooruitlopend is het 'bodemarchief' van het oostelijke deel in kaart gebracht...
   
Herontwikkeling Stenen Poort wordt gefaseerd uitgevoerd 't Groentje 18 januari 2012

Herontwikkeling Stenen Poort wordt gefaseerd uitgevoerd

HOUTEN - De herontwikkeling van de Stenen Poort komt in zicht nu de nieuwe sportvelden om de Meerpaal vaste vorm krijgen...
   
Woningbouw de Stenen Poort wordt in twee fasen uitgevoerd AD/Utrechts Nieuwsblad 13 januari 2012

Woningbouw de Stenen Poort in Houten wordt in twee fasen uitgevoerd

HOUTEN - Boven de Stenen Poort hangt nu een bordje 'sportcomplex'. Maar als in september de sportverenigingen zijn verhuisd naar de meerpaal, verrijst er een woonwijk...
   
Trefpunt 11 januari 2012

Informatieavond De Stenen Poort

HOUTEN - De gemeente organiseert woensdag 11 januari een tweede informatieavond over de herontwikkeling van het sportcomplex de Stenen Poort
   

't Groentje 28 september 2011

Herontwikkeling Stenen Poort wordt uitdaging

HOUTEN - De herontwikkeling van de Stenen Poort na verplaatsing van de sportvelden naar de Meerpaal wordt de eerste 'veranderlocatie' in Houten-Noord. Tijdens de laatste raadsvergadering sprak de Houtense gemeenteraad van een uitdaging, door het zware programma van eisen...

   

AD/Utrechts Nieuwsblad 10 juni 2011

De Stenen Poort moet vooral groen blijven en open karakter behouden

HOUTEN - Behoud van het groene en open karakter, en alléén laagbouw. Dat zijn de belangrijkste wensen van de omwonenden voor de herinrichting van sportpark de Stenen Poort in Houten...

   

't Groentje 8 juni 2011

Enquête: "Behoud het groene en open karakter en bouw alleen laagbouw"

HOUTEN - Behoud van het groene en open karakter en de wens voor alleen laagbouw zijn de belangrijkste uitkomsten van een bewonersenquête van het bewonersplatform De Steenen Poort. Het bewonersplatform hield de enquête onder omwonenden van Sportpark de Stenen Poort waar de gemeente een woonwijk wil bouwen...

   

Trefpunt 7 juni 2011

Stenen Poort moet 1,5 miljoen opleveren

HOUTEN - De nieuwbouw van huizen in het sportgebied De Stenen Poort moet 1,5 miljoen opleveren. CDA-wethouder Kees van Dalen maakte dit duidelijk tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst. Het is vrijwel zeker dat de nieuwbouw hier pas in het jaar 2014 kan starten....

   

't Groentje 1 juni 2011

Startbijeenkomst  maandagavond 6 juni
Omwonenden Steenen Poort praten graag mee

HOUTEN - In Houten-Noord zijn diverse locaties aangewezen als 'veranderlocatie'.Dat betekent dat er binnen nu en enkele jaren kleine gebieden een nieuwe bestemming krijgen. Eén daarvan is sportpark De Steenen Poort...

   

AD/Utrechts Nieuwsblad 14 mei 2011

Buurt praat over toekomst
Steenen Poort wil snel in gesprek over woningbouw

HOUTEN - Hoe ziet de toekomst van De Steenen Poort in Houten eruit, als volgend jaar de sportclubs hiervandaan verhuizen naar de Meerpaal-Zuid? Bewoners willen daarover in gesprek met de gemeente.

 © BPDSP 2017