Proefverkaveling

 

Proefverkaveling De Steenen Poort oost goedgekeurd door de gemeenteraad

Het college van b. en w. heeft op 23 april 2103 ingestemd met de proefverkaveling voor het gebied De Steenen Poort oost. De proefverkaveling geeft invulling aan het gebied tussen de Vikingenpoort en Warinenpoort, de huidige velden van de handbal- en soft/honkbalvereniging op sportpark De Stenen Poort. Hier zijn 38 vrijstaande, geschakelde en 2-onder-1-kap woningen gepland.

De Steenen Poort wordt herontwikkeld tot woonwijk door het maken van twee nieuwe woongebieden die worden gescheiden door een groenzone. Deze groenzone valt samen met het archeologisch rijksmonument dat daar ligt. Voor het oostelijk deel van het gebied is een proefverkaveling gemaakt met daarin vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen. De concept proefverkaveling is gemaakt door de stedebouwkundigen van SAB, in samenwerking met de beoogd projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis. De proefverkaveling is gebaseerd op het eerder vastgestelde programma van eisen voor het gebied. Het bewonersplatform De Steenen Poort heeft vooraf inzage gehad in de concept proefverkaveling.

Woningen op ruime kavels

De proefverkaveling laat zien dat er ruimte is voor ongeveer 38 woningen: vrijstaand, 2-onder-1-kap en enkele geschakelde woningen op ruime kavels. De vrijstaande woningen en 2-onder-1-kapwoningen wisselen elkaar door het gehele plan af. 4 woningen worden ontsloten via een zogenaamde duikerbrug op de Vikingenpoort. Er is een middenhof met daaraan woningen en ruimte voor groen, bezoekersparkeren en een speelplek. Aan de zuidzijde ligt een hofje dat ook dienst doet als noord-zuid fietsverbinding. Ook daar is ruimte voor een speelplek. Aan de Warinenpoort is tussen de bestaande bomen ruimte voor het parkeren van bezoekers van zowel nieuwe als bestaande bewoners.

Klik hier voor een afbeelding van de proefverkaveling oost.

Proefverkaveling De Steenen Poort west gepresenteerd

Pas nadat de hockeyvelden waren verwijderd kon in het westelijk deel archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Rekening houdend met de resultaten daarvan kon de proefverkaveling voor het westelijk deel worden opgestart. Na veel overleg en een 'workshop' met het bewonersplatform is de proefverkaveling van het westelijk deel tot stand gekomen. Op 14 juli 2014 is deze proefverkaveling door de gemeente gepresenteerd aan de omwonenden. Klik op de hyperlinks voor de presentatie, het verslag van de avond en de proefverkaveling zelf.

  BPDSP 2017