Uitwerkingsplan westelijk deel

Om de herontwikkeling van het voormalig sportcomplex de Steenen Poort mogelijk te maken heeft de gemeente het bestemmingsplan ‘De Steenen Poort’ vastgesteld. Hierin is een gedetailleerde bestemmingsregeling opgenomen voor het oostelijke deelgebied. Voor het westelijke deelgebied is het bestemmingsplan nu ook uitgewerkt, in de vorm van een uitwerkingsplan. Dat uitwerkingsplan bestaat uit de volgende documenten:

Verbeelding

Regels

Toelichting

Bijlage 1 - Beeldkwaliteitplan

Bijlage 2 - Bodemonderzoek westelijk deel

Bijlage 3 - Verkennend bodemonderzoek westelijk deel

Bijlage 4 - Archeologisch selectiebesluit westkant Steenen Poort

Bijlage 5 - Natuur, soortenonderzoek

Bijlage 6 - Akoestisch onderzoek

Bijlage 7 - Analyse verkeersintensiteiten rondweg / de Slag

Ontwerpbesluit hogere waarden verkeerslawaai

 

 © BPDSP 2017