De vereniging 'Bewonersplatform de Steenen Poort'

Historie

Het Bewonersplatfom De Steenen Poort heeft de afgelopen jaren, namens de omwonenden, de ontwikkeling van de geplande woningbouw op het voormalige sportpark De Stenen Poort op de voet gevolgd.

Tijdens onze bewonersbijeenkomst op 15 april 2013 hebben we aangegeven wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en hoe het vervolg van de planontwikkeling er uit ziet. In dat kader hebben we met de aanwezigen gesproken over de noodzaak en mogelijkheden om ons als omwonenden te verenigen. Aangezien de plannen van de gemeente steeds meer vorm krijgen kan het voor ons als omwonenden handig zijn om de gemeente hierover als 'rechtspersoon' te benaderen. Dit voorstel is door de aanwezigen instemmend ontvangen. 

Doelstelling

Doel van de vereniging is om de belangen betreffende de leefbaarheid en het woonklimaat van bewoners in de nabijheid van het (voormalig) sportpark De Stenen Poort te behartigen en te bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin van het woord. Op 17 maart 2014 is de vereniging officieel ingeschreven.

Stand van zaken

De werkzaamheden rondom de nieuwbouwlocatie zijn inmiddels afgerond. Reden om een keuze te maken over het vervolg van het bewonersplatform en de daaraan gelieerde vereniging. Op grond van de resultaten van de enquête welke wij in 2015 onder de leden van de vereniging hebben gehouden, hebben we besloten om de vereniging op te heffen.

In deze nieuwsbrief is de opheffing van de vereniging aangekondigd en verantwoording over de financiële afhandeling afgelegd.

 © BPDSP 2017